Forældre fra Vildanden er en del af skolebestyrelsen

  Da Vildanden er en del af en Landsbyordning under Fælleshåbsskolen er der ikke en egentlig forældrebestyrelse i Vildanden. Der er et forældreråd samt 2 forældrevalgte repræsentanter til skolebestyrelsen, som deltager i skolebestyrelsen og her varetages både Fælleshåbsskolens og Vildandens interesser. 

  På forældremøde i Vildanden i aug./sept. hvert år, vælges repræsentanter til forældrerådet og til skolebestyrelsen.

  Forældrerådet arrangerer i samarbejde med lederen fx arbejdsdage og andre sociale aktiviteter i fritiden for børn og forældre i Vildanden. Samarbejdet kan også bestå i udarbejdelse/sparring af div. folder, hjemmesiden, læreplaner og pædagogiske tiltag mm. Forældrerådet afholde ca. 3 gange om året møde med lederen.

  I Vildanden vælges 2 repræsentanter til skolebestyrelsen, som sammen med en medarbejderrepræsentant og lederen deltager i ca. 2 skolebestyrelsesmøder om året el. ved særligt behov. Det bliver i samarbejde mellem repræsentanterne af skolebestyrelsen fra Vildanden og den resterende del af skolebestyrelsen besluttet, hvilke skolebestyrelsesmøder der er relevante for Vildanden at deltage i.

  Forældrerådet består af:

  Maja Skov Christensen (mor til Jeppe)

  Nadia Olesen (mor til Anton)

  Britt Søvsø Mikkelsen (mor til Eddie)

  Louise Adolfsen Breth (mor til Frederik)

  Forældre i Skolebestyrelsen:

   Signe Liebing Øwre (mor til Noor)

   

  Herudover er medarbejderrepræsentant Karina Petersen og leder Ulla Dich begge en del af skolebestyrelsen.