Forældrerådet er en del af skolebestyrelsen

  Da Vildanden er en del af Fælleshåbsskolen, så varetager skolebestyrelsen også Vildandens interesser. 


  På forældremødet i november 2016 i blev der i Vildanden oprettet et forældreråd. Forældrerådet arrangerer i samarbejde med lederen fx arbejdsdage og andre sociale aktiviteter i fritiden for børn og forældre i Vildanden. samarbejdet kan også bestå i udarbejdelse/sparring af div. folder, hjemmesiden, læreplaner og pædagogiske tiltag mm. 

  To af forældrene fra forældrerådet deltager ligeledes i skolebestyrelsesmøderne på Fælleshåbsskolen, sammen med medarbejderrepræsentanten og lederen. Det bliver i samarbejde mellem skolebestyrelsen og forældrerådet besluttet, hvilke skolebestyrelsesmøder der er relevante for Børnehaven at deltage i.

  Forældrerådet består af:
  Jesper  (far til Lauge) - er også repræsentant i Skolebestyrelsen

  David   ( far til Anton)

  Maria   ( mor til Adrian) - er også repræsentant i Skolebestyrelsen

  Johna   ( mor til Johan)

  Louise  ( mor til Silje og Silke)

  - samt Medarbejderrepræsentant Karina Petersen og leder Dorte Christiansen. - er begge en del af skolebestyrelsen