Vild­anden - skønt sted for bå­de æl­lin­ger og æn­der

Her på siden kan du læse mere om Vildanden som børnehave, vores beliggenhed, vores fælles fokuspunkter og de mere praktiske oplysninger om os.

Vildanden er en lille, hyggelig børnehave med plads til ca. 38 børn beliggende i Andkær lige ved siden af Friskolen. Vildanden åbnede 1. maj 1993 og har til huse i en ombygget skoleinspektørbolig. Huset er i to etager, med mange spændende læringsrum. Disse rum giver også børnene gode muligheder for at lege sammen og skabe relationer i mindre grupper. Vi gør os umage for at skabe en hyggelig atmosfære krydret med en bred vifte af aktiviteter. Udelivet prioriteres højt især på vores legeplads, men også på ture i lokalmiljøet.

I Vildanden gør vi os umage for at skabe rammerne for, at børnene føler sig værdifulde og værdsat. Alle skal mærke, at de er en del af fællesskabet, hvor der er gode og brugbare relationer til flere kammerater. Vi vægter trivsel højt - det skal være rart at komme i Vildanden – og det uanset om man er barn, forældre eller personale.

I foråret 2023 bliver Vildanden til en del af Kong Gauers Gård på Skikballevej. På en gang er det lige om lidt, men samtidig er børnelivet her og nu – og det skal mærkes i vores hverdag. Du kan læse mere om projektet og vejen dertil på vores hjemmeside. På Vejle Kommunes hjemmeside kan du også skrive dit barn op til Vildanden/Kong Gauers Gård.

Link til Vejle Kommune - Kong Gauers Gård

Mere om Vildanden

 • Dagsrytme

  Kl. 6.30-7.30:

  Vi serverer hver morgen morgenmad, som består af morgenbrød, et blandet udvalg af morgenprodukter, samt diverse tilbehør. Morgenstunden i Vildanden bærer præg af, at vi ønsker at starte dagen stille og roligt. Der er altid plads til at tegne, kigge i bøger og begynde at lege.

  Kl. 9.00:

  Vi spiser formiddagsmad, som består af forskellige frisk frugt, brød og vand. Herefter gennemgås dagens aktiviteter.
  Nogle dage kan børnene selv vælge, hvad de skal, mens det andre dage er de voksne som bestemmer. Vi øver ugedage, måneder, årstal mm. inden børnene har mulighed for at vælge hvem og hvad der skal leges med.
  Vi har stor fokus på, at alle er en del af fællesskabet og ingen leger alene. Der er oftest mindst et voksenstyret læringsrum: det betyder, at der er planlagt en aktivitet med bestemte læringsmål for børnene. En aktivitet kan også være en tur i gymnastiksalen på Friskolen, i lokalområdet eller skoven.
  Ofte har vi også kreative aktiviteter i gang i vores dejlige kreative værksted på 1.sal. Andre aktiviteter kan være spille et spil, bage, plante, lege med lego, udeleg og meget mere.

  Kl. 11.00:

  Børn og voksne holder samling. I en eller flere grupper, alt efter læringsmål, så deres aldersgruppe rammes bedst muligt. Læringsmål kan fx være sange, dialogisk læsning, at tælle, rim og remser, dialoger om et emne fx venner.

  Kl. 11.20:

  Spiser vi frokost. Frokosten består både af varme, lune og kolde retter, Rugbrød med minimum forskelligt kødpålæg og/eller fiskepålæg, og gnavegrønt. Der serveres mælk og vand til.

  Kl.12.00:

  De yngste puttes til en middagslur. Afhængig af barnets brug for søvn, sover de til omk. 13.45. De der ikke skal sove, går ud og leger lige efter frokost. Vi er ude hver dag.

  Kl. 14.00/14.30:

  Vi spiser eftermiddagsmad – det kan være frugt, koldskål, skorper, knækbrød, rugbrød, brød og lign. Der serveres vand til. Bagefter er der leg og hygge til børnene bliver hentet.

   

 • Traditioner

  • Vi afholder fastelavn
  • Vi afholder forældrekaffe cirka hver 6. fredag (søskende er velkomne)
  • Vi markerer påsken med en påskefrokost og måske besøg af påskeharen??
  • Vi deltager til Spotlight i Børkop hvert år i september i kulturugen.
  • I oktober/november bliver forældrekaffen en del af ”bag for en sag”, hvor I kan købe kaffen og kagen. Alle pengene går til at støtte børnetelefonen.
  • Vi afholder forældremøde 1-2 gang årligt.
  • Vi har en legepladsdag.
  • Vi afholder en hyggelig Bedsteforældredag i sensommeren.
  • Vi tænder det store juletræ d. 1. december.
  • Vi markerer julen med forskelligt julehygge. Bl.a. tager en nisse med børnene hjem og sover (forældre skriver lidt om hvad den har oplevet/lavet af løjer)
 • Fællesskab og inklusion

  I Vildanden prioriterer vi, at alle børn er en del af et fællesskab, som giver barnet værdi socialt, personligt og fagligt. Derfor skaber vi rammerne om en hverdag, der rummer mange forskellige fællesskaber, som børnene har mulighed for at deltage i.

  Vi arbejder ud fra, at alle børn har værdi, og at alle børn på forskellige tider kan have særlige og forskellige behov. Vi ser forskellighed som en styrke, der skaber værdi og læring for alle. Hvert barn er unikt og har sine egne følelser og behov. Det vil vi gerne anerkende.

  Fællesskabet og inklusionen er et socialt og fælles ansvar, det handler om gensidig omsorg og ansvar for børn, forældre og medarbejdere, alle der har deres daglige gang i Vildanden.

  • I Vildanden taler børn, forælder og medarbejdere pænt til og om hinanden.
  • I Vildanden er alle børn, forældre og medarbejdere betydningsfulde i fællesskabet.
  • I Vildanden er forskellighed en ressource.
  • I Vildanden har alle voksne; medarbejdere og forældreansvar for fællesskabet.
  • I Vildanden hilser alle på hinanden.
  • I Vildanden skal alle børn have venner!
 • Rammerne

  Vores fysiske rammer indbyder både inde og ude til leg og læring. Ude har vi en dejlig legeplads, som taler til børnenes fantasi, nysgerrighed og opfindsomhed. Ud over vores egne dejlige rammer, nyder vi også at bruge nærmiljøet fx friskolens legeplads og gymnastiksal. Vi deltager gerne om fredagen til morgensang på skolen

 • Når jeres barn starter

  Når jeres barn starter i Vildanden, bliver I inviteret til en samtale omkring jeres barns udvikling, vaner, rytme, hjemlige situation m.m.

  Vi vægter det gode forældresamarbejde højt, og en åben dialog skaber de bedste forudsætninger for samarbejdet omkring barnets trivsel og udvikling.

  Som udgangspunkt forventer vi, at en af forældrene bruger tid sammen med jeres barn i den første tid i Vildanden, således det gradvis vænnes til at være sammen med de nye voksne og børn, og tryghed og tillid til hinanden kan opbygges.

  Det er forskelligt for børn, hvor lang tid det tager, før de er parate til at være alene i institutionen. Vi tager så vidt muligt udgangspunkt i barnets behov og laver aftaler sammen med jer.

 • Forældresamarbejde

  Vi prioriterer vores forældresamarbejde meget højt – et gensidigt tillidsfuldt samarbejde præget af inddragelse, anerkendende kommunikation og afstemte forventninger til hinanden.

  Den daglige kontakt, når I afleverer og henter jeres barn, er utrolig vigtig. Vi tilstræber at være åbne og imødekommende over for jer som forældre, og fortæller gerne om de oplevelser, vi har haft sammen med jeres barn. Ligeledes er det vigtigt, at I hjælper barnet med at fortælle, hvis der er sket noget særligt derhjemme. Så har vi mulighed tage særlige hensyn, hvis der er behov for det.

  I er altid meget velkomne til at ringe til os, så I kan høre, hvordan barnet har det. Hvis I har spørgsmål eller undrer jer over noget, vil vi meget gerne have, at I henvender jer til os.

  Vi tilbyder en opstartssamtale efter 3-4 måneder, og igen i forbindelse med skolestart. Men det er altid muligt, at I kan bede om en samtale ved behov, ligesom vi indkalde til en samtale, hvis vi vurderer, der er behov.

 • Rammer & miljø

  Vi arbejder ud fra, at et positivt miljø skaber de bedste forudsætninger for et godt læringsmiljø, og at det enkelte barn udvikler sig optimalt, når det mærker at være en del af fællesskabet. Vi øver at være en god kammerat og passe på hinanden. Tryghed, omsorg og anerkendelse skaber rammerne for trivsel, læring og dannelse og dermed udvikling.

  Legen er den vigtigste form for aktivitet i Vildanden, for her lærer barnet, de lærer, når de oplever sig selv som en del af et trygt og anerkendende fællesskab, hvor de kan lege, iagttage, efterligne, spejle sig, udforske, kommunikere og tage initiativ.

  Med Vildandens mange rum har vi mulighed for at skabe ro og fordybelse i børnenes leg. Vi skaber en hyggelig atmosfære, som understøtter børnenes trivsel og læring. For at skabe et læringsmiljø der indbyder til dette, møder børnene positive, nærværende, omsorgsfulde og engagerede voksne.

  Vores intentioner i arbejdet er:

  • At skabe trivsel, læring, udvikling og dannelse i inkluderende fællesskaber for det enkelte barn
  • At skabe forskellige miljøer der indbyder til leg, læring og venskaber
  • At være nærværende og nysgerrige sammen med børnene – se og følge børnenes perspektiv
  • At have fokus på at skabe strukturerede læringsmiljøer - hvor der er en voksen sammen med børn om en planlagt aktivitet
  • At personalet trives, har stor arbejdsglæde og faglig stolthed
 • Praktisk information

  Vi dokumenterer hverdagen og vores pædagogiske praksis på tavlerne i gangen. Ugens program står på den blå tavle i gangen. Der kan ske ændringer i løbet af ugen, så hold jer opdaterede i løbet af ugen. På whiteboardtavlen i gangen skriver vi hver dag lidt om dagens aktiviteter, samt hvad der er blevet serveret til frokost.

  På vores skærm eller hjemme i appen, kan I ofte se en masse dejlige billeder fra vores hverdag.

  Når I ankommer om morgenen, skal i "tjekke ind" på touch-skærmen ved indgangen. Ligeledes skal I ”tjekke ud” på skærmen om eftermiddagen, når I går ud af børnehaven.

  Selvom vi bruger skærmen, er mødet i hverdagen vigtigt, derfor skal du som forældre sørge sige goddag eller farvel, så vi kan give dit barn en varm velkomst, evt. hjælpe jeres barn med at vinke til jer.

  Vi bruger AULA til at sende information og forskellige relevante beskeder ud. På AULA ligger alle kontaktinformationer mm. på jer og jeres barn, derfor er det vigtigt, at du sørger for at holde dette opdateret. Vi skal altid have mulighed for, at komme i kontakt med jer i tilfælde af sygdom, eller hvis jeres barn kommer til skade i børnehaven. Du kan læse mere om AULA på vores hjemmeside.

  Af hensyn til formiddagsmad, planlagte og spontane aktiviteter, opfordrer vi til, at børnene er afleveret senest kl. 9.00, hvis ikke andet er aftalt.

 • Sygdom & medicin

  Det er vigtigt, at I holder jeres barn hjemme, når det er sygt. Ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinjer modtager institutionen ikke syge børn. Viser barnet tegn på sygdom f.eks. temperaturforhøjelse, diarré, opkast, forkølelse med synlig utilpashed, øjenbetændelse, almindelige børnesygdomme eller andet, må vi ikke modtage barnet i institutionen. Både af hensyn til det syge barn, men også af hensyn til smittefaren overfor såvel øvrige børn som personalet i institutionen.

  Børn har lige som voksne brug for at blive ordentlig raske inden de møder. Vi kan som hovedregel kun modtage barnet, hvis det er i stand til at følge dagligdagen i børnehaven, hvor vi også hver dag er ude på legepladsen. Det kan være svært at overskue dagen, når man er ’skidtmads’. Bliver barnet sløj i løbet af dagen, ringer vi til forældrene.

  Hvis barnet fejler en smitsom sygdom/børnesygdom, f.eks: øjenbetændelse, børneorm, skoldkopper, lus mv. – vil vi gerne have besked, så vi kan lave et opslag til de øvrige forældre.

  Kun i tilfælde af børn med kroniske sygdomme, må personalet uddele medicin. I disse tilfælde skal I aflevere lægeerklæring og en skriftlig vejledning i brugen af medicinen til personalet.