Inklusion

  Inklusion har en høj prioritering i Vildanden og er naturligt for os, fordi det er en del af vores tankegang og måde at arbejde ud fra. Det handler om, at alle skal have mulighed for at deltage i fællesskaber – som det står i Vejle kommunes folder om inklusion, så er målet: At flest mulige børn og unge deltager i lokale, almene fællesskaber. 
  I Vildanden skal alle børn være en del af fællesskaber, som det enkelte barn kan deltage i, og som giver den enkelte værdi socialt, personligt og fagligt. I Vildanden skal alle børn og voksne have følelsen af, at have værdi og være med i forskellige fællesskaber.

  Inklusion og voksen/forældrerolle:
  Inklusion handler meget om at tænke inklusion som en del af socialt ansvar – vi skal alle, både voksne og børn åbne øjne og ører, så vi ser og hører hinanden samt vi skal passe på hinanden, tale pænt til og om hinanden. Vi skal spørge undrende hvis der er noget vi ikke forstår ved hinanden, frem for at konkludere noget forkert.

  Det verbale sprog har meget stor betydning – dvs. hvad vi voksne i børnehaven eller I forældre siger hjemme, det hører børnene, og tager det til sig som værende rigtigt. I Vildanden gør vi os umage med at finde det positive og italesætter det, samt vi øver os i at tale om den adfærd vi ønsker os. Herved danner børnene positive ”billeder” om hinanden/andre og får en klar forståelse af hvad vi ønsker af dem. 

  Vi arbejder ud fra at alle børn har værdi, og at alle børn på forskellige tider kan have særlige og forskellige behov. Nogen har brug for god tid til at spise, nogen har brug for ro, nogen har brug for at have en bamse med hjemmefra, andre har brug for at tale og mærke man bliver hørt, nogen har brug for at være på toilettet alene, nogen hygger sig bedst derude med mange omkring sig – hvert eneste af jeres børn er unikke og har sine egne følelser og behov. Det vil vi gerne anerkende.

  I Vildanden ser vi forskellighed som en styrke, der skaber værdi og læring for alle. Vi ser det som vores opgave at italesætte de forskellige børns behov og anerkende behovet for at blive set og hørt. Det er ok at have behov for at vinke med en voksen, det er ok at man har brug for lidt fred eller at hygge sig i sofaen med en voksen og en masse bøger. Vi er alle ok som vi dem vi hver især er – vi er unikke og forskellige, har forskellige behov og vi har alle lige stor værdi.

  I PRAKSIS: hos os betyder det, at for at børnene kan føle sig værdifulde og få følelsen af at være en del af fællesskabet, så betyder det, at vi ofte deler dem op i mindre grupper (holddeling i aktiviteter og samling), for det er med til at give børnene mulighed for at kunne deltage mere aktivt. Ikke alle har jo lyst til at tale/stå frem for en stor gruppe,
  Ofte er gruppen sat sammen med de børn, som de er alderssvarende med, men andre gange kan det være sat sammen pga. en fælles interesse (sproglig indsats, motorisk træning mm.)
  Vores voksen rolle er at være relationsarbejder – vi skal skabe en god relation i hele den gruppe, som vi er sammen med, og vi skal især skabe relationer børnene imellem.

  Som forældre betyder det også, at I er åbne om at jeres barn inviterer forskellige børn med hjem for at lege – også selv om det kræver, at I tager kontakt til nogen, I ikke kender så godt. Det behøver ikke at være hele dage/lang tid – bare en time eller to kan give meget :)
  Desuden vil det betyde meget for Jeres barn, at I lærer de andre børns navne i børnehaven at kende. Så kan man bedre følge med i, hvem barnet har leget med i løbet at dagen.