Organisation

    Vildanden en del af Vejle Kommunes dagtilbud. Børnehaven er en del af en såkaldt Landsbyordning under Fælleshåbsskolen, hvilket i praksis betyder, at skolelederen på Fælleshåbsskolen er overordnet ansvarlig for institutionens drift, samt at skolebestyrelsen også varetager Vildandens interesser. I skolebestyrelsen er der repræsenteret to forældre samt en medarbejder og lederen. Lederen af Vildanden refererer også direkte til Vejle Kommune på Dagtilbudsområdet.